Bruslení v Ledničkách

Když zmrzne voda z řeky, vznikne led, přírodní led. V Ledničkách i letos vznikla přírodní ledová plocha. Na této ploše je nutné dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní pravidla.

Provozní řád:

 • Majitelem a provozovatelem kluziště je obec Vír. 
 • Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.
 • Vstup do prostoru areálu je možný pouze v době vyhrazené pro veřejné bruslení a pouze brankou k tomu určenou.
 • Vstup do areálu a zejména na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí návštěvníka. Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu nebo škodu, která vznikne návštěvníkům areálu kluziště mimo toho, že by vznikla v přímém důsledku porušení povinností provozovatele.
 • Do areálu je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
 • Vstup na ledovou plochu bez bruslí je zakázán. Výjimku tvoří doprovod dítěte, tedy jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší 8 let a má pečlivě očištěnou obuv.
 • Dětem do 6 let je vstup na ledovou plochu povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • V prostoru areálu kluziště je zakázáno:
 1. Kouření a vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím.
 2. Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů
 3. Ohrožování ostatních návštěvníků kluziště nedbalým či neopatrným chováním
 • Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů správce a jím pověřených osob a řídit se jimi.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí pohybovat se
  zvýšenou opatrností na hladkých, mokrých nebo namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí.
 • Veřejné bruslení začíná a končí v časech stanoveným v Provozní době kluziště, která tvoří přílohu tohoto
  Provozního řádu.
 • Za odložené věci v areálu kluziště provozovatel neručí.
 • Provozovatel je oprávněn kdykoliv upravovat a měnit tento Provozní řád.

 

Provozní doba: (platnost do odvolání)

 • Pondělí až pátek - 12:00 až 20:00
 • Sobota až neděle - 9:00 až 20:00

 

Koordinátor a kontaktní osoba:

Marek Havel - Údolí Sportu

Telefon - 566 566 566, 604 129 653

Zpět na přehled

Nahoru