Speleologie

Jen málokdo ví, že Štěpánov nad Svratkou a okolí kdysi patřilo mezi nejznámější hornické regiony v Čechách a na Moravě. Zdejší ruda, bohatá zejména na měď a stříbro, byla dobývána z hlubinných dolů od sedmnáctého století až do poloviny století devatenáctého, přičemž poslední průzkumné štoly byly raženy až v období před první světovou válkou. Pozůstatkem zašlé slávy je hornická kaple v obci Švařec a samozřejmě velká spousta různě dlouhých a hlubokých štol a šachet. Vzhledem ke špatnému stavu některých důlních děl nebudeme zveřejňovat jejich polohu a popis. Odborné veřejnosti ale jejich kompletní seznam rádi poskytneme.

Kontakt

Koordinátor

Koordinátor

Údolí Svratky a.s.
Telefon

Telefon

(+420) 777 704 464
Provozovatel

Provozovatel

Odkaz na provozovatele

Další aktivity a sporty

Prohlédnout dalších 20+ sportů

Nahoru